JAKUB FRIEDENBERGER

Jakub Friedenberger jest absolwentem Akadami Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ukończył również podyplomowe studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Karierę ratowniczą rozpoczynał pracując jako ratownik wodny na gdyńskich plażach. Rozwijając swoje zainteresowania w ratownictwie wodnym trafił na Fabio Annigoni z K38 Włochy. Program treningowy oraz możliwości skutera ratowniczego jakie zaprezentowała Fabio, były punktem zwrotnym. Spotkanie to poskutkowało certyfikowanym szkoleniem K38 we Włoszech oraz kolejnymi dwoma wizytami w USA, gdzie poznał, uczył się i pracował z Shawn Alladio.

Obecnie Jakub jest pracownikiem Wydziału operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, gdzie przeszedł po trzynastu i pół latach pracy w JRG 1 w Gdyni. Jest ratownikiem medycznym, instruktorem wykładowcą WOPR, instruktorem ratownictwa wodnego, instruktorem motorowodnym, liderem instruktorem K38 Poland. Z niecierpliwością oczekuje kolejnych generacji, nowych operatorów skuterów ratowniczych w Polsce.

Mr. Jakub Friedenberger is a graduate of the Academy of Physical Education and Sport in Gdansk. He also completed post-graduate studies at the Main School of Fire Service in Warsaw. He started his rescue career by working as a lifeguard on Gdynia's beaches. Developing his interests in lifeguarding he went to Fabio Annigoni from K38 Italy. The training program and possibilities of the RWC that Fabio presented were a turning point. The meeting resulted in a certified K38 training in Italy and another two visits to the US, where he met, learned and worked with Shawn Alladio.

Currently, Jakub is an employee of the Operational Department of the Municipal Headquarters of the State Fire Service in Gdynia, where he went after thirteen and a half years of work at Fire Brigade number  1 in Gdynia. He is a paramedic, lifeguard instructor, motorboat instructor, K38 Poland leader instructor. He is the author of the First Aid publications and auto rescue on iced water publication . Looks forward to next generations, new operators of RWC in Poland.